Specialisme

Steeds betere kankerzorg door samenwerking Santeon-ziekenhuizen

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Ook op het gebied van kanker wordt er al jaren intensief samengewerkt. De medisch specialisten van Santeon anlyseren en vergelijken continu data en resultaten van behandelingen binnen het programma Zorg voor Uitkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan complicaties bij specifieke groepen patiënten. Zo slagen zij er steeds beter in om de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren en steeds meer maatwerk aan te bieden.

Bekijk voor meer informatie het Santeon Uitkomstenboek editie 2016. Hierin staan de  uitkomsten van behandelingen van long-, prostaat-, borst- en darmkanker in zes Santeon-ziekenhuizen. Het Maasstad Ziekenhuis dat in 2016 kandidaat-lid werd, sluit in 2017 hierop aan. 

Meer informatie

Meer informatie vindt  u op www.santeon.nl en www.zorgvooruitkomst.nl